Pokrovitelji

Modne revije i biznis plan su ispunjavali kriterijume predvidjene Odlukom o kriterijumima, nacinu i postupku raspodjele sredstava: