Pokrovitelji

Modne revije i biznis plan su ispunjavali kriterijume predviđene Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava: