Politika privatnosti

Rada Krivokapić-Radonjić modna kreatorka i stilistkinja, obavještava vas o sledećem u vezi sa obradom vaših ličnih podataka pod važećim zakonima o privatnosti.

 1. Podaci koji se obrađuju, svrha obrade i pravni osnov obrade

Obrađuju se uobičajeni podaci (identifikatore, lične podatke, kontakt podatke, finansijske podatke, podatke o lokalizaciji i podatke o navigaciji) za:

 1. a) ispunjenje ugovornih obaveza ili izvršenje predugovornih mjera prema subjektu podataka, odnosno:

da upravlja prodajom proizvoda i usluga i srodnim postprodajnim uslugama (npr. razmjene, povraćaji i garancija, briga o kupcima i usluga korisnicima, isporuka proizvoda, itd.);

 1. b) za upravljanje e-trgovinom i srodnim postprodajnim uslugama i interakcijom sa našim sajtom;
 2. b) ispunjavanje zakonskih ili regulatornih obaveza: odnosno upravljanje zakonskim obavezama koje se odnose na prodajnu aktivnost (kao što je izdavanje i čuvanje faktura), upravljanje zahtjevima za ostvarivanje prava u vezi sa obradom ličnih podataka, saopštavanje bilo kakvih povreda podataka;
 3. c) legitimni interes obrađivača podataka: odnosno za spriječavanje i krivično gonjenje prevare i zloupotrebe (uključujući i treća lica) koja su u suprotnosti sa važećim propisima (npr. intelektualna svojina), ugovornim odredbama, pravilima pravičnosti, kao i što se tiče upravljanja svim zahtjevima/žalbama i odbrane na sudu.

Takođe obrađuje lične podatke:

 1. d) nakon što ste dali svoju saglasnost:

U marketinške svrhe: odnosno da vam šaljemo informativne komunikacije o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama kompanije. Marketinške aktivnosti se sprovode korišćenjem metoda kontakta koje ste odabrali od dolje navedenih, koje možete da izmijenite u bilo kom trenutku;

U svrhu lokalizacije: tj. da vam omogući da dijelite svoju geografsku lokaciju i rezervišete proizvod na mreži („Kupite“).

 1. Metode obrade

Podaci se obrađuju sa i bez pomoći elektronskih alata, na osnovu logike i procedura u skladu sa gore navedenim svrhama I u skladu sa zakonima o privatnosti, uključujući povjerljivost i bezbjednosne profile. Obrada se odvija kroz prikupljanje, snimanje, organizovanje, čuvanje, konsultovanje, obradu, modifikaciju, selekciju, izdvajanje, poređenje, korišćenje, međusobno povezivanje, blokiranje, komunikaciju, brisanje i uništavanje podataka. Tačnije, u vezi sa procesom analize, obavještavamo vas da su podaci organizovani u grupne profile u zbirnom i/ili pojedinačnom obliku na osnovu preferencija i interesovanja koje ste saopštili.

 1. Zadržavanje podataka

Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je neophodno za ostvarivanje svrhe za koju se prikupljaju i za ispunjavanje važećih zakonskih i regulatornih obaveza. Period skladištenja je različit u zavisnosti od svrhe obrade, a posebno:

za poslove neophodne za izvršenje ugovora koji se odnose na obavljanje ili prodaju naših dobra i usluga, podaci se čuvaju za administrativno-računovodstvene svrhe deset godina od zaključenja podataka, ne duže od deset godina. Zadržavanje na duže periode se vrši ako je to zakonom dozvoljeno iu slučaju odbrane prava na sudu;

 1. Priroda pružanja podataka i posledice u slučaju nepružanja podataka

Za svrhe navedene gore, dostavljanje podataka je neophodno i svako odbijanje njihovog dostavljanja spriječilo bi obavljanje navedenih aktivnosti. Davanje podataka za svrhe je, umesto toga, opciono i svako odbijanje neće uticati na mogućnost kupovine proizvoda i usluga.

 1. Kategorije subjekata kojima se podaci mogu saopštiti

Podaci su dostupni kompaniji, gdje je to potrebno, i našem propisno ovlašćenom osoblju. Podaci se takođe dijele sa našim pružaocima usluga, na primer za tehničke i organizacione usluge koje su funkcionalne za gore navedene svrhe, uključujući u povezanom obliku, kompanije za otpremu, marketing i upravljanje plaćanjem, koje djeluju kao naši obrađivači podataka na osnovu naših uputstava.

Podaci se saopštavaju trećim licima u sledećim slučajevima: (1) kada se otkrivanje zahtjeva prema važećim zakonima i propisima u vezi sa legitimnim trećim stranama koje primaju komunikaciju, kao što su javni organi i tijela, koji djeluju kao nezavisni kontrolori podataka za svoje odgovarajuće institucionalne svrhe; (2) komunikacija sa trećim licima (kao što su sadašnji ili predloženi nosioci prava, preuzimaoci, učesnici ili pod-učesnici u pravima ili našem poslovanju), nezavisnim kontrolorima podataka, u slučaju vanrednih operacija (npr. spajanja, akvizicije, prenos kompanija itd.) . Podaci se ne distribuiraju, osim u slučaju posebnih inicijativa (npr. onlajn) u vezi sa kojima ćemo vam dati konkretne informacije u trenutku.

 1. Prava subjekata podataka

Možete kontaktirati [email protected] u bilo kojem trenutku, takođe za druge kompanije, da biste ostvarili svoja prava prema važećim zakonima o privatnosti (kao što su: dobijanje potvrde o postojanju vaših podataka ili ne, pristup podacima, provjera sadržaja, porijekla, ispravnost, zatražite izmjene, ažuriranja, ispravke, otkazivanje, anonimizaciju, zatražite prenosivost podataka, ograničenje obrade) preko bilo kog kanala i po mogućnosti na [email protected]. U svakom trenutku možete uložiti žalbu nadležnom organu.

 1. Promjene Politike privatnosti

Rada Krivokapić Radonjić zadržava pravo da promjeni ovu Politiku privatnosti u bilo kojem trenutku. Revidirana Politika će biti objavljena na našoj veb stranici ili poslata putem e-pošte ili na drugi način komunikacije.